MŠ Pampeliška

Provozní řád jídelny MŠ – od 1. 6. 2022

Každé dítě, které je přítomno v MŠ se musí v MŠ stravovat. Hodnota stravy na celý den je 40,-/45,- Kč. Dětem, které chodí pravidelně po obědě domů, se účtuje 32,-/36,- Kč. Tuto skutečnost je třeba nahlásit vždy na začátku měsíce paní učitelce a vedoucí stravování při placení záloh.

Ceny jednotlivých jídel:

Strávníci od 3 do 6 let:

Přesnídávka: 11,- Kč
Oběd: 25,- Kč
Svačina: 9,- Kč
Celkem poloden 36,- Kč
Celkem celoden  45,- Kč
   

Strávníci od 7 do 10 let:

Přesnídávka: 13,- Kč
Oběd: 27,- Kč
Svačina: 10,- Kč
Celkem poloden 40,- Kč
Celkem celoden  50,- Kč

Během roku může dojít ke změnám v případě zvýšení cen potravin.

Odhlašování ze stravy v době nepřítomnosti dítěte se provádí nejpozději do 7.00 hod učitelce v MŠ. Pokud zákonný zástupce neomluví dítě včas, je možné si vyzvednout oběd daného prvního dne absence do 12 hodin pouze do vlastní přinesené nádoby. Za vydanou stravu mimo výdejnu MŠ školy neodpovídáme. Strava domů se vydává pouze v době výdeje oběda v MŠ. (11.30-12.30 hod)

Stravné se platí v mateřské škole vybíráním bezhotovostně nebo hotovosti. Platí se zálohově dle počtu dní v nadcházejícím měsíci. Stravné jsou rodiče povinni zaplatit i v případě, že jejich dítě momentálně do mateřské školy nechodí. Pro vybírání stravného v hotovosti je určen na škole jeden den. Zpravidla je to čtvrtek v prvním týdnu v měsíci. Vyúčtování přeplatku se provádí s měsíčním zpožděním (např. za nepřítomnost v lednu se odečítá při placení zálohy na únor).

Stravné je možno platit i bezhotovostně inkasní platbou. Strhává se částka, kterou dítě v MŠ skutečně projedlo. V případě, že platba nebude provedena v den předem oznámený a ani v náhradním termínu, nemůže být dítě přijato do MŠ do té doby, než příslušný obnos uhradí.

Pokud dítě z mateřské školy během roku odchází, je třeba stravné vyrovnat ihned.

Veškeré dotazy, které rodiče dětí budou mít ke stravování, rádi zodpovíme.

Přítomnost vedoucí stravování a ekonomky na zdejší mateřské škole: ČTVRTEK

Lenka Kubešová
Vedoucí provozní jednotky