MŠ Pampeliška

Provozní řád jídelny MŠ – od 1. 4. 2023

Každé dítě, které je přítomno v MŠ se musí v MŠ stravovat. Dětem, které chodí pravidelně po obědě domů, se stravné ponižuje o odpolední svačinu. Tuto skutečnost je však třeba nahlásit vždy ihned na začátku měsíce paní učitelce a vedoucí stravování při placení záloh.

Ceny jednotlivých jídel:

Strávníci od 3 do 6 let:

Přesnídávka: 11,- Kč
Oběd: 30,- Kč
Svačina: 9,- Kč
Celkem poloden 41,- Kč
Celkem celoden  50,- Kč
   

Strávníci od 7 do 10 let:

Přesnídávka: 13,- Kč
Oběd: 33,- Kč
Svačina: 10,- Kč
Celkem poloden 46,- Kč
Celkem celoden  56,- Kč

Během roku může dojít ke změnám v případě zvýšení cen potravin.

Odhlašování ze stravy v době nepřítomnosti dítěte se provádí nejpozději do 7.00 hod učitelce v MŠ. Pokud zákonný zástupce neomluví dítě včas, je možné si vyzvednout oběd daného prvního dne absence pouze do vlastní přinesené nádoby před kuchyní MŠ (zaťukejte si) Za vydanou stravu mimo výdejnu MŠ školy neodpovídáme. Oběd domů se vydává pouze v době výdeje oběda v MŠ (11.00-11.15 hod) Svačiny je možné odebrat pouze v době vydávání svačin, nikoliv později nebo dřív, protože by nebyla zaručena jejich bezzávadnost.

Stravné se platí v mateřské škole vybíráním prostředků. Platí se zálohově dle počtu dní v nadcházejícím měsíci. Stravné jsou rodiče povinni zaplatit i v případě, že jejich dítě momentálně do mateřské školy nechodí. Pro vybírání stravného v hotovosti je určen na škole jeden den. Zpravidla je to první čtvrtek v měsíci. Vyúčtování přeplatku se provádí s měsíčním zpožděním (např. za nepřítomnost v lednu se odečítá při placení zálohy na únor).

Stravné je možno platit i bezhotovostně inkasní platbou. Strhává se částka, ponížená o částku, kterou dítě v MŠ předešlý měsíc skutečně neprojedlo. V případě, že platba nebude provedena v den inkasa a ani v náhradním termínu, nemůže být dítě přijato do MŠ do té doby, než příslušný obnos uhradí.

Pokud dítě z mateřské školy během roku odchází, je třeba stravné vyrovnat ihned.

Veškeré dotazy, které rodiče dětí budou mít ke stravování, rádi zodpovíme.

Přítomnost vedoucí stravování a ekonomky na zdejší mateřské škole: ČTVRTEK

Lenka Kubešová
Vedoucí provozní jednotky