MŠ Pampeliška

Aktuality

(01. 07. 2024)

                                                                                       

Placení stravného a „pobytného“  

První platba bude vybírána pouze hotově 5.9.2024 ve výši:

-  1.750,-Kč (stravné celoden  1.050,-  – děti 3-5leté + 700,-Kč pobytné měsíčně)

-  1.561,-Kč (stravné poloden 861,-  - děti, které nahlásí na začátku měsíce, že budou chodit celý měsíc po obědě + 700,-Kč pobytné měsíčně)

-  1.050,-Kč ( předškoláci = bez pobytného = zákonný nárok  + případný odklad)

-  1.176  ,-Kč odkladové děti, kterým bude v aktuálním školním roce 7 let = bez pobytného

-  966,-Kč – odkladové děti, kterým bude v aktuálním školním roce 7 let = bez pobytného = stravné poloden celý měsíc- děti, které nahlásí na začátku měsíce, že budou chodit celý měsíc po obědě

 

Další částky již budou dle reality – omluvené obědy se odečtou od další zálohy na následující měsíc.

 

Platbu je možné také provést hotově každý první čtvrtek v měsíc 11.00-16.00 hodin

Nově s účinností od 1.9.2024 dochází k rozšíření možného osvobození od platby tzv. pobytného o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavek na dítě navštěvující mateřskou školu. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“. Tuto skutečnost potřebuje mateřská škola vědět nejpozději 3.9.2024 !

Zákonný zástupce je povinen informovat o každé změně skutečnosti o pobírání dávky - přídavek na dítě.

 

 

Inkaso – upřednostňujeme tuto možnost

 

Ve své bance si vyjednáte povolení k inkasní platbě pro naše číslo účtu. Výhoda- nebude tak docházet k přeplatkům na účtu MŠ, paní vedoucí stravování si strhne pouze přesnou částku, mínus částku, kterou Vaše dítě v MŠ „neprojedlo“ předešlý měsíc + částku na uhrazení pobytného  (u dětí, které jej platí).  Případné dotazy na telefonu.: 734 315 545 

 

Odstřihněte a předejte ředitelce školy:

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ZŘÍZENÍ INKASA Z ÚČTU

Pro číslo účtu Mateřské školy Jablonec nad Nisou , Lovecká 11 :    43-6364810247/ 0100zřizujeme svolení k inkasu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání

 

Jméno dítěte / dětí a datum narození

 

…………………………………………………………..................................................

…………………………………………………………………………………………..

          

Pan/í/…………………..……………………Vyplnit Vaše číslo účtu a kód banky a vrátit do MŠ

 

Číslo účtu: …………………………………………………………………………………………

 

  1. Limitní /maximální / částka – 3 500,- Kč měsíčně u jednoho dítěte (= cca 2 platby) / v případě více dětí násobte – lze strhávat za více dětí zapsaných ve školce
  2. Termín provedení inkasního převodu v rozmezí od 10. do 25. dne v měsíci (zpravidla strháváme k 15.dni) Rodiče jsou povinni si ohlídat, že na jejich účtu je dostatek prostředků na tuto (tyto) platby.

Pokud si přejete zřídit pouze trvalý příkaz na platby stravného a pobytného, zadejte jej dle plateb vašeho dítěte, viz výše /měsíčně, od 10/2024 do 6/2025. Do vzkazu pro příjemce uveďte celé jméno dítěte !!! Přeplatky budou vráceny v 9/2025

                                                                                                   ………………………………….

    podpis zákonného zástupce

 

Zpět