MŠ Pampeliška

Aktuality

(20. 09. 2022)

Nabídka Pedagogickopsychologické poradny Jablonec n.N.

- od října 2022 do ledna 2023 opět nabízíme možnost screeningů,
mapujících dovednosti důležité pro budoucí vstup do základní školy. Tyto
screeningy nabízíme ve dvou variantách:
1. ZDARMA v prostorách PPP Jablonec - rodič se přihlásí na mail
beranova@pppjbc.cz a přichází do poradny v 8.00 hodin po předchozí
domluvě na daný termín. Dítě je vyšetřeno skupinově cca 15 minut a poté
individuálně za přítomnosti rodiče tak, aby bylo možné konzultovat.
2. PLACENÁ varianta přímo v MŠ - rodič podepíše předem souhlas se
screeningem v mateřské škole a vybere si z jedné ze 3 placených variant.
A) 150,- vyšetření + krátká zpráva
B) 250,- vyšetření + podrobná zpráva
C) 350,- vyšetření + podrobná zpráva + doporučení práce cca na 3
měsíce.

Na konci každého měsíce nabízíme rodičům workshopy zaměřující se na
rozvoj předškolních dovedností. Termíny workshopů dne 28. 11. 2022 a 13.
12. 2022 vždy od 15.00 hodin.
Vždy je ideální před workshopem absolvovat screening - v PPP či MŠ.

- - - - - - - - - - - - - 

A nebo se přihlaste na workshopy, které pro vás pořádáme ve školce: http://mspampeliska.eu/aktuality.php?lg=&id=815

Zpět